یکی از شیوه های بسیار رایجی که هنوز هم شرکتها، کارخانه ها و مراکز صنعتی در زمینه معرفی و بازاریابی خود از آن استفاده می کنند شرکت در نمایشگاه های حضوری است که هرساله در شهرهای مختلف و صنایع گوناگون برگزار می گردد. البته مطمئنا شرکت در این نمایشگاه ها بی تأثیر نبوده و نتایج مثبت خود را دارد ولی در بیشتر موارد به علت هزینه های غرفه، دکورسازی، رفت و آمد و حمل و نقل صرفه اقتصادی ندارد، همچنین زمان محدودی برای تبلیغات و تعامل با بازدید کنندگان وجود دارد.
اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی نمایشگاه های مجازی را می توان جایگزین بسیار مناسبی برای نمایشگاه های حضوری دانست و حتی در کنار شرکت در نمایشگاه های حضوری می توان از مزایای نمایشگاه های مجازی هم بهره برد.
نمایشگاه مجازی صنعتگران سامانه شمستا یکی از نمایشگاه های مجازی هست که به شرکتها فرصت معرفی خود در زمان طولانی تری را می دهد. این نمایشگاه حاوی اطلاعات مراکز صنعتی است.
با توجه به اینکه هنوز هم تقویم نمایشگاه های داخلی برای بسیاری از شرکتت کنندگان و بازدیدکنندگان مهم است برای دریافت آن بر روی تقویم نمایشگاه های سال 1401 کلیک نمایید.