تماس

دفتر یزد، پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان

صفائیه بلوار امیرکبیر، طوبی شرقی ۲۴ ، پلاک ۶

کدپستی۸۹۱۶۱۴۷۷۷۳

ایمیل hmosalman@gmail.com        

               hmosalman@yahoo.com

لینک آدرس گوگل مپ

تلفن دفتر یزد :  ۳۸۲۰۷۲۸۹ – ۳۸۲۱۹۲۵۹ – ۰۳۵