انتخاب سامانه صنعتی شمستا به عنوان شرکت فناور برتر استانی

آقای دکتر مسلمان یزدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان(سامانه صنعتی شمستا) در هفته پژوهش موفق به کسب رتبه دوم بین شرکت‌های فناور برتر استان یزد…