سوابق آموزشی

سوابق آموزشی از سال 1382-1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، میبد از سال 1387-1390 ، دانشگاه مالایا، مالزی دروس: طراحی سازه های فولادی- تئوری سازه ها از سال 1390تاکنون، دانشگاه…