رویداد ملی نیازهای فناورانه سخنرانی دکتر مسلمان
رویداد نیازهای فناورانه

رویداد ملی معرفی نیازهای صنایع در بخش ساخت قطعات، ماشین آلات و مواد در 14 اسفند برگزار شد. این رویداد توسط آقای دکتر مسلمان یزدی به عنوان مدیرعامل شمستا طراحی و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی یزد اجرا شد. رویداد ملی نیازهای فناورانه برای اولین بار در یزد با معرفی نیازهای صنعتی در جهت ارتباط با صنعتگران و به منظور رفع آنها برگزار گردید. جناب دکتر دهقان رئیس شرکت شهرک های یزد به عنوان اولین سخنران، برگزاری چنین رویدادی در این سطح با حضور شرکت های صنعتی بزرگ را مثبت ارزیابی کردند و خواستار برگزاری این رویدادها به صورت مستمر در طول سال بودند. همچنین در بیانات خود از اهمیت رفع این نیاز ها در داخل کشور خصوصا در داخل استان یزد به عنوان قطب صنعت کشور صحبت نمودند. آقای دکتر مسلمان نیز به معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعاتی ایران پرداختنند و از نمایشگاه های آنلاین سامانه رونمایی کردند.

مشاهده گزارش رویداد بومی سازی1401