کتاب هوش مصنوعی، ترجمه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، کتابی است بسیار کاربردی برای آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی، الگوریتمهای تکاملی، ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی و …امید است مورد استفاده محققان و دانشجویان قرار بگیرد. می توانید از پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان این کتاب را تهیه یا درخواست ارسال آن را نمایید.

فهرست مطالب

این کتاب 521 صفحه دارد و به مبلغ 450.000ریال می باشد