شمستا و وندور لیست
وندور در زنجیره تأمین، به شرکت بازرگانی معتبر اطلاق می‌شود که تأمین‌کننده کالا یا خدمات است. در واقع هدف تمام کارگاه ها و صنایع مختلف این است که بتوانند در لیست وندور شرکتها جهت تأمین قطعات قرار گیرند.
شمستا به عنوان بانک اطلاعات مشاغل با راه اندازی نمایشگاه صنعتگران تلاش کرده است تا اطلاعات جامعی از کارگاه ها و مراکز صنعتی کل کشور در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد تا بتوانند با این مراکز آشنا شده و در وندور لیست خود جای دهند.
مراکز صنعتی که معیارهای صلاحیت را دارند و مراحل تأیید سازمان مورد نظر را گذرانده اند می توانند در لیست وندور آن سازمان قرار بگیرند تا هرزمان به کالا یا خدماتی نیاز بود از بین شرکتهای همین لیست اقدام به تأمین نیاز خود کنند. وندور لیست باعث می شود تا شرکتهای کارفرما بتوانند نظارت دقیقتری را نسبت به شرکتهای پیمانکاری داشته باشند چرا که پیمانکاران موظف هستند تنها با استفاده از وندورلیست کارفرما یا همان فهرست عرضه کنندگان کالا و خدمات مورد تائید شرکت کارفرما اقدام به تأمین نیازهای خود کنند.
نحوه قرار گرفتن در وندور لیست شرکتهای مختلف یکسان نیست و هرکدام قواعد و استانداردهای خاص خود را دارند.
جهت آشنایی بیشتر با نحوه ورود به وندور لیست شرکتها و مزیتهای آن مقاله شمستا و وندور لیست در بخش بلاگ سامانه شمستا را مطالعه بفرمایید.
www.shamsta.com