نمرات کارشناسی ارشد

ایمنی    مدیریت سیستم اطلاعات      سیستمهای اطلاعات مدیریت    زبان   نظریه مدیریت پروژه

توجه:

با توجه

به قطعی شدن نمرات در یک مرحله از طریق سایت دانشگاه، ابتدا در اینجا نمرات اعلام شد

در صورت هر گونه بررسی مجدد و اعلام نمره برگه، در خواست تجدید نظر خود را فقط و فقط از طریق ایمیل hmosalman@yahoo.com تا 25 تیر اعلام فرمایید.