در لغت مهندسی به‌کارگیری علوم است با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیک به منظور ساخت و طراحی مواد، ساختارها، ماشین‌ها، ابزار و سیستم‌ها یا پردازش‌ها و شخصی که در رشته مهندسی تحصیل کرده‌است را مهندس می‌نامند.
مهندس خوب کسیست که به کارافرین بودن شناخته شود یعنی به دنبال استخدام درموسسه یا وزارتخونه ای نباشد بلکه کسی باشد که باکمک گرفتن از آگاهی های خودش نیاز های فنی و صنعتی کشور را پیدا کرده و با طراحی سیستم های خاص این نیازها را برطرف کند.
یکی از مخاطبان اصلی سامانه جامع صنعتی شمستا مهندسان هستند. شمستا سعی کرده است متخصصان از رشته های مختلف فنی و غیر فنی که همگی در صنعت مشغول به فعالیت هستند را به جامعه صنعت بهتر و بیشتر معرفی نماید. متخصصان شمستا از زبده ترین و کارآموزده ترین افراد بخش صنعت و خدمات آن می باشند. در ادامه به بیان توضیحات کلی مهندس و مهندسی می پردازیم.
لطفا جهت مطالعه ادامه مطلب بر روی معرفی واژه مهندس در شمستا کلیک کنید.