معني لغوي آن يعني نقشه مفهومی موضوع تحقیق
چه می شود اگر وقتی موضوع تحقیق خود را جستجو می کنید، به جای یک سری از نتایج که زیر هم لیست می شوند و بر اساس نزدیک بودن یا بیشتر مورد علاقه بودن آنها مرتب می شوند، یک نقشه ی مفهومی گرافیکی را مشاهده کنید که ارتباطات مستقیم مفاهیم را به شما نشان دهد؟ آیا این روش کمک چشمگیری به درک شما از موضوع نمی کند؟ ابزای همانند این، می تواند به ما کمک کند که درکی مشابه با اقیانوسی کم عمق از موضوع به دست آوریم. این ابزار را سایت instagrok.com معرفی کرده است

این سایت به شما این امکان را می دهد که بتوانید در قسمت journal ، به سرعت و سادگی نکاتی را اضافه کنید که این کار را می توانید به سادگی با استفاده از کلیک بر روی یک دکمه انجام دهید. نوار کناری نتایج جستجو اطلاعاتی تکمیلی شامل « حقایق کلیدی»، «وبسایت های مرتبط»، «فیلم ها»، «تصاویر»، «گوئیز ها» و غیره را به شما نشان می دهد. این امکان وجود دارد که شما بتوانید این موارد را نیز به گراف اضافه نمایید.
همچنین می توانید روی هر کدام از زیر شاخه ها کلیک کنید تا ارتباطات آنها را نیز مشاهده نمایید و این خیلی جالب است.