مطالب کلی برای درس ایمنی بهداشت را از لینک زیر دانلود کنید. سایر مطالب در سال آینده اطلاع رسانی می شود
لینک دانلود
مطالب مربوط به درس زبان تخصصی
فقط بخش اول درسهای اول، دوم و سوم کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران را مطالعه کنید(همراه با ترجمه آنها) بقیه مطالب و پروژه ها در سال اینده اطلاع رسانی می گردد
در صورت داشتن سوال فقط و فقط از طریق ایمیل hmosalman@yahoo.com سوال خود را پرسیده و جواب را بگیرید