مطالب امتحان درسهای مختلف

سیستمهای اطلاعات مدیریت

 • فایل مطالب کتاب  دانلود
 • بخش BIM کتاب سیستمهای نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی

مطاب مربوط به درس HSE

 • فایل مطالب – دانلود
 • کتاب ایمنی در پروژه های عمرانی قسمت مشخص شده در کلاس

نظریه های مدیریت پروژه

مطالب امتحان این درس شامل

 • مطالب خلاصه کتاب (دانلود)
 • لازم به ذکر هست سوالات بصورت کلی می باشد

درس بهینه سازی دکترا

 • مطالب امتحان کتبی بصورت خیلی کلی می باشد که می توانید از منابع فارسی یا این فایل استفاده کنید
 • رسم فلوچارت و کد نویسی  را برای امتحان بدانید
 • ارائه گزارش اول  پروژه در تاریخ 30 تا 31 تیر(زمان هر دانشجو با اس ام اس به اینجانب تعیین می شود) و محل در دفترم در یزد می باشد این گزارش به ارائه نمونه مورد نظر و ویژگیهای مدل و نیز تایید مقاله پایه یا base می باشد
 • گزارش دوم که شامل برنامه نویسی و گزارش مفصل حداقل 50 صفحه ای می باشد درهفته اول مرداد ماه می باشد
 • گزارش سوم هفته سوم مرداد ماه (ارائه یک خلاصه حدود 10 تا 20 صفحه )
 • گزارش چهارم در صورت تایید مراحل قبل در اول شهریورماه خواهد بود که شرح آن در صورت تایید مرحله 3 به دانشجو توضیح داده خواهد شد
 • لازم به ذکر است اصل نمره مربوط به پروژه و گزارشها خواهد بود