اگر مقاله ای نوشته اید به زبان فارسی و نمی دانید که به چه مجله ای بفرستید از طریق ادرس زیر می توانید فصلنامه مورد نظر را پیدا کنید

http://journalfinder.ricest.ac.ir

اگر مقاله شما انگلیسی بود می توانید از سایت زیر برای یافتن مجله مناسب برای چاپ اقدام کنید:

https://journalfinder.elsevier.com/

www.webofknowledge.com

www.journalguide.com

www.edanzediting.com

www.journalseek.net
@pairanian
@amirkabiriranian