قطعه سازی در صنایع مختلفی کاربرد دارد و به فرآیندی گفته می شود که در طی آن مهندسان فنی و قطعه ساز متناسب با صنایع مربوطه و انتخاب متریال مناسب اقدام به قالب سازی قطعه کرده و پس از آماده شدن نمونه و تأیید آن به تولید انبوه می پردازند. در واقع واحدهای قطعه سازی از طریق انتخاب سریع ترین و مقرون به صرفه ترین راه تولید یک محصول، هزینه های راه اندازی را کاهش داده تا بتوانند بخش تولید را در مدار نگه داشته و در جهت هموار کردن مسیر صنعتی کشور گام بردارند.
قطعه سازی صنعتی در شمستا
سامانه جامع صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران و پلتفرمی جهت تبلیغات صنعتی به صورت دو طرفه اقدام به معرفی قطعه سازان کشور در نمایشگاه مجازی صنعتگران و قطعات موردنیاز صنایع مختلف در نمایشگاه مجازی بومی سازی خود کرده است.
جهت مطالعه مقاله تکمیلی به وبلاگ سامانه صنعتی شمستا به آدرس www.shamsta.com مراجعه بفرمایید.