همواره پی بردن به مسائل، مشکلات و نواقص موجود در کارخانه ها و مراکز صنعتی و رفع آنها از جمله مسائل مهم در افزایش بازدهی و راندمان فعالیتهای صنعتی این مراکز بوده است که می توان آن را عارضه یابی در صنعت نامید.
از آنجایی که شرکت ها و کارخانه همواره به دنبال شناسایی و رفع این مشکلات در مجموعه خود بوده اند، شمستا به عنوان بانک اطلاعات مراکز صنعتی و متخصصان صنعتی تصمیم بر آن گرفت تا با استفاده از مجموعه متخصصان و مشاوران خود به این امر بپردازد و اکنون ارائه دهنده خدمت جدید عارضه یابی صنعتی می باشد.
عارضه یابی کارخانه ها و شرکتها شامل فازهای مختلف و متفاوتی می باشد از جمله: کاهش ضایعات و استفاده مجدد از آنها، بررسی دلایل کاهش تولید محصول و …
امیدواریم تا با ارائه این خدمت جدید بتوانیم یاری رسان مراکز صنعتی کشور در افزایش بازدهی و بهره وری آنها باشیم تا این قشر سختکوش و زحمتکش بتوانند با حداکثر توان و ظرفیت به تولید بپردازند.
www.shamsta.com