محلی که بتواند ایده های خلاقانه بچه ها را حمایت عملی نماید و با ساخت نمونه های مختلف این روحیه را در آنها ایجاد کند به عنوان سرزمین طراحی و ساخت در پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان راه اندازی شد

برای اطلاعات بیشتر این پوستر را مطالعه یا با مرکز تماس بگیرید