دکتر حسنعلی مسلمان یزدی منتخب سومین دوره انتخابات هیات امنا کلینیک کسب و کار شرکت شهرکهای استان یزد شد.

در این انتخابات که در روز 30 فروردین ماه در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار گردید از بین 42 رای مخذوه از مشاوران صنعتی استان یزد، دکتر حسنعلی مسلمان یزدی مدیر عامل سامانه صنعتی شمستا (بانک اطلاعات صنعت ایران) با اخذ 36 رای به عنوان نفر اول هیات امنا انتخاب شدند. در این انتخابات که مشاوران استان در تمام زمینه های بومی سازی، عارضه یابی، بازاریابی و فروش و … حضور داشتند می بایست از بین کاندیداهای تایید شده از سوی شورای راهبردی که در فرایندی کاملا دموکراتیک به معرفی خود و فعالیتهای صنعتی خود پرداخته اند پنج نفر را به عنوان منتخب خود جهت حضور در کلینیک کسب و کار استان به عنوان هیات امنا انتخاب نمایند که نتایج آرا به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر می باشند. وظیفه هیات امنا برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف صنعتی استان، ارائه خدمات به مشاوران صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی، نظارت بر عملکرد مجریان دوره های آموزشی مرتبط با صنعت، انجام پروژه های مشاوره در زمینه عارضه یابی، توسغه فناوری و فروش و… می باشد.