میزان حقوق اساتید در آمریکا

در آمریکا متوسط پایه پرداخت ۱۱۴ هزار دلار است. در پایین ترین سطح ۵۵ هزار دلار برای استادیاران و در بالاترین سطح حقوق استادان تمام وقت قرار دارد که در حدود ۲۰۷ هزار دلار است.

به طور مثال در دانشگاه کلمبیا متوسط پایه حقوق ۱۹۳ هزار و ۱۳۵ دلار است. در کمترین سطح ۱۲۰ هزار دلار و در بالاترین سطح ۲۶۷ هزار دلار است.

در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا متوسط پایه حقوق ۱۴۰هزار و ۶۲۹ دلار است. در این دانشگاه در کمترین سطح ۹۵ هزار دلار و در بالاترین سطح ۲۲۸ هزار دلار پرداخت می شود.

همچنین در دانشگاه هاروارد متوسط پایه حقوق ۱۷۹ هزار و ۷۹۲ دلار، کمترین ۱۳۷هزار دلار و بیشترین رقم ۲۵۴ هزار دلار است.

وضعیت حقوق و دستمزد اساتید در انگلستان

در انگلستان نیز مانند بسیاری از کشورهای مختلف پرداخت حقوق سالانه اعضای هیات علمی از دانشگاهی به دانشگاه متفاوت است، به عنوان مثال متوسط پایه حقوق سالانه در این کشور ۷۵ هزار و ۵۴۸ پوند است و در پایین ترین سطح ۶۰ هزار پوند و حداکثر آن ۱۱۴ هزار پوند است.

در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور انگلستان اعلام شد.

به طور مثال در یونورسیتی کالج لندن متوسط حقوق سالانه ۸۵ هزار ۵۸۶ هزار پوند است و کمترین حقوق در این دانشگاه ۶۳ هزار پوند و حداکثر آن ۱۰۹ هزار پوند است.

در کینگز کالج لندن نیز متوسط حقوق سالانه ۶۴ هزار و ۷۰۶ پوند، حداقل آن ۲۴ هزار پوند و حداکثر آن بسته به مرتبه عضو هیات علمی ۱۱۶ هزار پوند است.

در بسیاری از دانشگاه های انگلستان حداقل حقوق سالانه براساس اخبار منتشر شده ۲۴ هزار پوند است که اگر هر پوند را برابر با ۵ هزار و پانصد تومان در نظر بگیریم بالغ بر ۱۳۰ میلیون تومان می شود.

وضعیت مالی اساتید در سنگاپور

پرداخت حقوق پایه به طور متوسط در سنگاپور برای اعضای هیات علمی ۱۱۰ هزار دلار است که برای یک استادیار پرداخت می شود.
همچنین حداکثر حقوق سالانه اعضای هیات علمی در سنگاپور ۱۳۰ هزار دلار است.

در دانشگاه ملی سنگاپور متوسط حقوق سالانه یک استادیار ۸۴ هزار دلار و حداکثر آن ۱۳۵ هزار دلار است.

در دانشگاه های دیگر کشور سنگاپور نیز مانند دانشگاه صنعتی نانیانگ ارقامی برابر متوسط ۱۳۵ هزار و ۷۲۷ دلار پرداخت می شود که حقوق پرداختی در این دانشگاه ۸۴ هزار دلار و حداکثر ۱۲۹ هزار دلار برای یک عضو هیات علمی با درجه استادیاری است.