حضور مدیرعامل شمستا در جلسه مسئولین بسیج مهندسی با مدیر پارک علم و فناوری
حضور مدیرعامل شمستا در جلسه مسئولین بسیج مهندسی با مدیر پارک علم و فناوری

دکتر مسلمان یزدی به عنوان مدیر عامل سامانه جامع صنعتی شمستا و فعال در زمینه عارضه یابی واحد های صنعتی راکد در نشست هم اندیشی مدیران و مسئولان بسیج مهندسین با رئیس پارک علم و فناوری یزد حضور یافتند . این جلسه با هدف معرفی سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان و زیر مجموعه آن به مجموعه پارک علم و فناوری یزد بود . آقای میر غفوری رئیس پارک علم و فناوری یزد خواستار آن بودند تا سازمان بسیج مهندسین تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بتواند در بعد تخصصی نیز فعالیت خود را به خوبی انجام دهد و با عملکرد به موقع و درست به عارضه یابی و احیای واحدهای راکد با کمک صندوق پژوهش و نوآوری پارک بپردازد.
برای مشاهده خبر کامل اینجا کلیک کنید.