جهت بررسی ایمپکت فکتور 2016 مجلات ISI می توانید از طریق یکی از سایت های زیر اقدام فرمایید.

سایت ایرانی: ImpactFactor.ir

سایت خارجی: BioxBio.com/if