با توجه به فعالیتهای دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در زمینه ورزش اسکیت، آقای محمدهادی آقایی رییس هیات اسکیت استان یزد طی حکمی آقای دکتر حسنعلی مسلمان یزدی ( مدیر عامل سامانه جامع صنعتی شمستا)را به عنوان ریس کیمته آموزش اسکیت استان یزد انتخاب نمودند. لازم به ذکر است دکتر مسلمان یزدی از مربیان اسکیت پایه استان و از داوران و مربیان رشته های مختلف اسکیت می باشند. ایشان هم چنین  در دوره قبلی نیز رییس کمیته همگانی اسکیت استان بوده اند و مولف کتاب آموزش اسکیت پایه نیز می باشند.

دانلود کتاب اسکیت پایه