اخبار آنچه در رویداد ملی بومی سازی نیازهای صنایع گذشت!
رویداد بومی سازی نیازهای صنایع و معادن
رویداد بومی سازی نیازهای صنایع و معادن

رویداد بزرگ ملی نیازهای بومی سازی صنایع و معادن در روز 15 بهمن ماه در سالن افتخار پارک علم و فناوری یزد توسط سامانه جامع صنعتی شمستا برگزار گردید. این رویداد ملی از سوی پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان (سامانه شمستا) با حمایت و همکاری سنگ آهن مرکزی ایران، پارک علم و فناوری و برخی از سازمانها و مراکز صنعتی و معدنی در سه بخش اجرا شد. کنفرانس علمی بررسی چالشها و راهکار در بومی سازی، استارتاپ دمو و نیز بخش ارائه نیازهای مراکز صنعتی از جمله قسمتهای این رویداد بزرگ ساخت داخل بود. در ابتدای این برنامه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا ضمن خوش آمد گویی به حضار به بیان اهمیت ساخت داخل و نیز نقش سامانه شمستا و مسئولیتهای آن در این راستا پرداختند. بعد از سخنرانی رئیس شرکت های صنعتی و معاون پارک علم و فناوری ، بخش استارت آپ دمو برگزار شد و داوران به داوری در این زمینه پرداختند. برگزاری پنل تخصصی و تقدیر از داوران، ارائه دهندگان و شرکت های فعال عضو از دیگر برنامه ها بود.
جهت مشاهده گزارش کامل این خبر لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
گزارش برگزاری رویداد بومی سازی در صنایع 1402