1- به سایت Scimago مراجعه کنید.

2- از منوی سمت چپ بر روی گزینه Journal Rankings کلیک کنید.

3️- در Subject Area حیطه کلی که رشته شما در آن قرار دارد را وارد کنید.

4️- در Subject Category موضوع اصلی تحقیق خود را بنویسید.

5️- در Region/Country می توانید کشور مجله مورد نظر را انتخاب نمایید

6️- سایر گزینه ها را خالی بگذارید و Refresh را کلیک نمایید.