1-  به سایت Scimago مراجعه کنید.

2- از منوی سمت چپ بر روی گزینه Journal Rankings کلیک کنید.

3-  در Subject Area حیطه کلی که رشته شما در آن قرار دارد را وارد کنید.

4- در Subject Category موضوع اصلی تحقیق خود را بنویسید.

5- در Region/Country می توانید کشور مجله مورد نظر را انتخاب نمایید.

6- سایر گزینه ها را خالی بگذارید و Refresh را کلیک نمایید.