بازدید دانشجویان معماری-بافق 1383-2004

آزمایشگاه سازه دانشگاه UM2009

 

سمیناری در دانشکده عمران دانشگاه UM

با دکتر شهرویی عزیز در کنفرانس مالزی در محل برج دوقلو

اخذ مدرک دکتری دانشگاه یوام2010

کنفرانس مالزی به همراه یکی از استادان مهندسی زلزله از ژاپن2008

به همراه پروفسور زمین، در تایلند جهت شرکت در کنفرانس 2008

بازدید از دیوار چین در حاشیه کنفرانس دیوار چین 2009

ارائه مقاله در کنفرانس، چین2009

در حاشیه اقامت در سئول و بازدید از برج آن 2011

به همراه دو تا از همکاران فازی کار یکی از آمریکا(سمت راست) و دیگری از چین-در کنفرانس کره جنوبی، سئول2011

دهکده المپیک سئول

ارائه مقاله در کنفرانس اندونزی، ماکاسار 2010

کنفرانس اندونزی 2010

 

پسرم معین در جمع اندونزیایی های که برای اجرای مراسم در ضیافت نهار کنفرانس آمده بودند

 

دانشگاه UM سال 2011 درس طراحی سازه ها

دانشگاه یو ام مالزی، درس تحلیل سازه ها 2011

دانشگاه یو ام مالزی، درس تحلیل سازه ها سال 2011

 

 

دانشگاه یوام سال 2011

بازدید درس سازه های مقاوم در برابر زلزله سال 1392

مدینه منوره 2015

 

دانشجویان ارشد مدیریت ساخت 1395

دکتر فلاح عزیز

این هم عکسی از دوران 4.5 ساله معاونت پژوهشی دانشگاه

عکسی از تبلیغات انتخابات شورای شهر یزد سال 1396

Related Post