اولین کارگاه “آشنایی با رتبه بندی جهانی دانشگاه ها و راههای بهبود شاخصهای ارزیابی” با تدریس دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در تاریخ 98/9/6 برای کارشناسان پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبائی تهران برگزار گردید. در این کارگاه شرکت کنندگان با انواع رتبه بندها و اقداماتی که اساتید، مسئولان و کارشناسان باید انجام دهند تا یک دانشگاه جایگاه بهتری داشته باشد، آشنا شدند.