دریافت کتاب:
اول، بر اساس موضوعی که در نظر دارید، کتاب دلخواه‌تان را با استفاده از کلیدواژه‌های مناسب، در یکی از بانک‌های اطلاعاتیِ کتاب، مانند وبسایت‌های زیر جست‌وجو کنید:

1 آمازون‌‌ (amazon.com)
2 انتشارات دانشگاه آکسفورد (global.oup.com)
3 انتشارات دانشگاه کمبریج (cambridge.org)
4 انتشارات وایلی (wiley.com)

وقتی کتاب دلخواه را یافتید، عنوان آن را در یکی از وبسایت‌های زیر جست‌وجو و PDF آن را دریافت کنید.
www.b-ok.org
www.bookfi.net

دریافت مقاله:
اول، بر اساس موضوعی که در نظر دارید، با استفاده از کلیدواژه‌های مناسب، مقالهٔ دلخواه را در یکی از بانک‌های اطلاعاتیِ مقالات علمی، مانند وبسایت‌های زیر پیدا کنید:

1اِمِرآلد (emeraldinsight.com)
2 ساینس‌دایرکت (sciencedirect.com)
3 جی‌ا…