سامانه صعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات مراکز صنعتی که همچنین حاوی اطلاعات متخصصان صنعتی می باشد تنها پلتفرم صنعتی است که دارای چهار نمایشگاه مجازی شامل نمایشگاه های مجازی بومی سازی قطعات، نمایشگاه مجازی صنعتگران و خدمات صنعتی، نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل و نمایشگاه مجازی ابنیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی می باشد.

دلایلی که چرا نمایشگاه های سامانه صنعتی شمستا به صورت مجازی بوده و اهمیت و مزیتهای حضور در این نمایشگاه ها را می توان در چند مورد بیان داشت.
1) کاهش هزینه ها
2)حذف بعد مکان و مشکلات سفر
3) افزایش مدت زمان
4) کاهش تبلیغات و هزینه های آن
5) امکان جستجوی بسیار خوب
لطفا جهت مطالعه توضیحات هر کدام از این موارد به مقاله مزایای نمایشگاه های مجازی شمستا در وبلاگ سامانه مراجعه بفرمایید.

www.shamsta.com