به گزارش «روابط عمومی‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، مراسم رونمایی از پایگاه‌های اطلاعات «دا» (دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان) و «اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی» با حضور دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری و دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ساعت 14 دوشنبه 24 تیرماه 1398، در ایرانداک برگزار خواهد شد.

«دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان» از گزارش‌های کلیدی تحلیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است که 30 سنجة کلیدی را دربارة انتشارات ایرانیان در نمایه‌نامه‌های «واس» و «اسکوپوس» پایش می‌کند. «دانش ایران» تنها گزارش تحلیلی است که داده‌های نمایه‌نامه‌های «واس» و «اسکوپوس» را در هم می‌آمیزد و پس از حذف هم‌پوشانی‌ها به پایش این سنجه‌ها می‌پردازد. سنجه‌هایی که در سامانة «دانش ایران» آمده‌اند در پنج گروه دسته‌بندی شده‌اند: آمار انتشارات علمی، مشارکت علمی مؤسسه‌ها، مشارکت علمی ایران در جهان، نسبت انتشارات علمی به شاخص‌هایی همانند «جی. دی. پی» و «بودجة تحقیق و توسعه»، و تأثیر انتشارت علمی برای تحلیل انتشارت علمی ایران، نام نزدیک به شش هزار مؤسسه بررسی و یک‌دست شده‌اند. انجام این کار دربارة برخی مؤسسه‌ها که نامشان به 40 شکل متفاوت نوشته می‌شود لازم است. سامانة «دانش ایران» دربردارندة داده‌های تحلیلی سال‌های 2015 و 2016 میلادی است.

همچنین اصطلاح‌نامه گنجینه‌ای از واژه‌هاست كه افزون بر نظم الفبايي مانند فرهنگ‌ها، داراي سامانِ شبکه‌ای و مفهومي میان واژه‌هاي یک یا  چند رشته از دانش بشري است. اين سامانِ مفهومي با چند گونه پیوند میان واژه‌ها؛ در سازمان‌دهی و بازيابي اطلاعات، واکاوی اطلاعات و علم‌سنجی، برنامه‌ریزی آموزشی، و مانند آنها کاربردهای بسیار دارد و در ساخت آنتولوژی (هستان‌شناسی) به مثابه ابزاری برای وب معنایی، پیش‌نیازی کلیدی و بی‌مانند است. در اصطلاح‌نامه‌ها، واژه‌ها ساختار می‌یابند و مفهوم‌ها با اصطلاح‌ها بیان و به گونه‌ای چیده می‌شوند که پیوند میان آنها، آشکار و روشن و اصطلاح‌های مرجح با سرمدخل‌هایی برای مترادف‌ها یا شبه‌مترادف‌ها همراه باشند.