ردیف عنوان طرح مسئولیت در طرح سفارش دهنده نوع طرح

(داخلی-خارجی)

تاریخ خاتمه
1 بررسی نقایص اجرایی بر عملکرد مهاربند دروازه ای و راههای بهبود عملکرد این سیستم مجری دانشگاه آزاد واحد میبد داخلی 1388
2 بهینه سازی خروج از مرکزیت در بادبندهاي غیرهندسی با استفاده از بهينه سازی توابع فازی از سری الگوریتم های تکاملی و اطلاعات بیانی مجری دانشگاه آزاد واحد میبد داخلی 1389
3 تهيه نرم افزاراستاندارد سازی اجزاي مشترك قالبهاي سنبه و ماتريس همکار دانشگاه آزاد واحد میبد داخلی 1388
4 بررسي موارد حادثه‌خيز در پروژه‌هاي ساختماني و تهيه دستورالعمل‌هاي ايمني و معيارهاي كنترل پروژه‌ها همکار دانشگاه آزاد واحد مهریز داخلی 1389
5 روشهای بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و عبارات بیانی مجری دانشگاه یوام خارجی 1391
6 بررسی اثر انفجار بر رفتار اتصالات نبشی جوشی مجری شركت پايانه­هاي نفتي ايران داخلی 1392
7 ارزیابی عملکرد آسفالتهای سطحی اجرا شده در راههای استان یزد مجری راه و شهرسازی استان یزد داخلی 1393
8 بررسی پتانسیلهای کاربرد مانیتورینگ در مدیریت ساخت مجری دانشگاه آزاد میبد داخلی 1393
9 بررسی عوامل موثر در مشارکت مردم در ارتباط با مدیریت پسماند منازل و راههای افزایش آن (مطالعه موردی شهر یزد) مجری موسسات غیر دولتی داخلی 1393