مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و بررسی کاربردهای مرتبط با الکتریسیته می‌پردازد. امروزه فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده‌است.
مانع رشد صنعت الکترونیک در دنیا نه سرمایه است و نه فنآوری و نه بازار. بلکه فعلاً محدودیت اصلی که اجازه نمی دهد کار از حدی جلوتر برود عبارت است از نیروی کار کیفی و همچین عدم شناخت نیروهای متخصص در سطح جا معه و مراکز صنعتی که خود مانع بزرگی برای صاحبان صنعت و پیشرفت کشور می باشد لذا سامانه صنعتی شمستا با شناخت این معظل تلاش کرده تا محلی مناسب را برای معرفی این متخصصان فراهم سازد بطوری که با طراحی بخش متخصصان در این سامانه صنعتی شما می توانید با متخصصان در گرایش ها و صنایع مختلف با توجه به پراکندگی آنها در کل کشور آشنا شوید.
برای مطالعه مقاله تکمیلی به بخش وبلاگ سامانه شمستا مراجعه کنید.
www.shamsta.com