نشست بنیانگذار شمستا دکتر مسلمان یزدی و رئیس هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
صنعتگران پتانسیل های صنعتی کشور را بالفعل کرده و کشور را در تنگناهای تحریم یاری می بخشند و از جمله این صنعتگران، قالب سازان می باشند. از آنجا که کانون قالب سازان مشهد عنوان یکی از مراکز فعال در صنعت کشور در این زمینه است، دیداری بین بنیانگذار شمستا جناب دکتر مسلمان یزدی و رئیس هیئت مدیره این کانون در دفتر ایشان در پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شد در این جلسه در زمینه استفاده از ظرفیتهای متخصصان این کانون در کل کشور و نیز بهره گیری از تجربیات آنها در بخشهای مختلف صنعت از جمله بازرسی های قطعات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین ظرفیتهای پلتفرم صنعتی شمستا جهت استفاده ی اعضای این کانون مطرح گردید.
امید است بتوانیم با تفاهم و همکاری در راه اعتلای صنعت کشور بیشتر بکوشیم.