نشست اختصاصی دکتر مسلمان یزدی با استاندار یزد
نشست اختصاصی استاندار یزد با مدیرعامل سامانه جامع صنعتی شمستا

در راستای جلسات و نشست های مختلف سامانه جامع صنعتی شمستا با ارگان های دولتی با هدف معرفی سامانه و خدمات جامع ارائه شده در آن بنیانگذار شمستا جناب آقای دکتر حسنعلی مسلمان یزدی و همراهان طی حضور در جلسه شنبه 3 دی ماه 1401 با عنوان “نشست اختصاصی استاندار یزد با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و فناور استان” با دکتر مهران فاطمی استاندار یزد دیدار کردند.
در این نشست آقای دکتر مسلمان یزدی به شرح ویژگی های سامانه جامع صنعتی شمستا پرداخته و خدماتی که این سامانه می تواند به صنعتگران و مراکز صنعتی ارائه نماید را شرح داده و تاکید نمودند هدف اصلی سامانه جامع صنعتی شمستا رفع نیازهای بومی سازی صنعت کشور و تلاش برای تسریع و تسهیل مسیر عبور از تحریم ها و رسیدن به خودکفایی صنعتی کشور می باشد.
سامانه شمستا مورد توجه و تایید دکتر فاطمی استاندار یزد قرار گرفت و به جای خالی چنین پلتفرمی در صنعت اشاره شد ایشان با سعه صدر مشکلات جانبی و نیاز های حمایتی سامانه در مسیر رشد را نیز جویا شده و دستورات لازم در این موارد صادر نموده و قول حمایت در مسیر پیشرفت سامانه را دادند.