دانشجویان دکترا که پروژه ترجمه درس بهینه سازی را انجام داده اند لازم است پروژه دوم که یک کاربرد از شبکه عصبی در سازه هست را انجام دهند. در این مورد یک مثال عمرانی مثلا پیش بینی  یا تخمین طرح اختلاط بتن، ابعاد تیر یا ستون و … می باشد باید انجام دهند. در این مثال ورودیها و خروجیها باید کاملا مشخص و کاربردی باشند.آ آخرین مهلت تحویل آخر فروردین ماه می باشد. لینک زیر در فرادرس می تواند کمک خوبی برای شما باشد که چند مثال را بصورت کاربردی در متلب مدل کرده است. تحویل پروژه بصورت یک گزارش 20 صفحه ای از مراحل کار و داده ها و چند مثال روی برنامه نوشته شده می باشد. دفاع از کل پروژه ها هفته اول اردیبهشت ماه می باشد

هر گونه سوال با Hmosalman@gmail.com

لینک