کارگاه ارزیابی مجلات فارسی زبان کشور با تدریس دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار گردید.