خودکفایی صنعتی با بومی سازی
در شرایط تحریمی که اکنون در آن به سر می بریم بسیار مهم است که با استفاده از توانمندی بالقوه ای که به واسطه نیروی کار جوان و منابع ارزشمند در کشور وجود دارد، خود باوری صنعتی را تقویت کنیم.
در این راستا سامانه جامع صنعتی شمستا با راه اندازی پلتفرم نمایشگاه مجازی خود این امکان را فراهم آورده است تا هم از یک طرف صاحبان صنایع و مراکز صنعتی امکان معرفی نیازهای صنعتی خود از جمله نیاز به قطعات، ماشین آلات و مواد را در نمایشگاه مجازی بومی سازی داشته باشند و هم از طرف دیگر سازندگان، کارگاه ها و شرکتهای تولید کننده و تأمین کننده در نمایشگاه مجازی صنعتگران توانمندی ها و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.
ارتباط صنعت با دانشگاه و همچنین پرداختن به امر تحقیق و توسعه در صنعت دو عامل بسیار مهم در رسیدن به خودکفایی صنعتی است. زمانی می توانیم شاهد حضور متخصصان در عرصه بومی سازی و جبهه صنعتی کشور باشیم که شاهد حمایت همه جانبه مسئولان کشور باشیم. مسئولانی که فقط شعار حمایت سر می دهند ولی در این میان خبری از عمل نیست تنها موجب دلسردی و ناامیدی صنعتگران و متخصصان می شوند و این یکی از دلایل مهمی است که ایران همچنان بعد از مدتها حرکت کندی در مسیر بومی سازی داشته است وگرنه که نیروی کار جوان و توانگر و منابع ارزشمند همواره حاضر و آماده بوده است.
اما ما مردمانی هستیم که همواره از محدودیت ها فرصت ساخته ایم و به خاطر عشق به وطن توانسته ایم بهانه ی عدم حمایت را کنار گذاشته و با تلاش از پس باز کردن راه های سخت برآییم.
شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران تمام توان خود را به کار گرفته است تا با همراهی و استفاده شما صنعتگران و متخصصان عزیز راه ارتباطی باشد میان تمام صاحبان صنایع و مراکز صنعتی تا بدین طریق از نیازهای هم آگاه شده و درصدد رفع آن نیازها اقدام کنند.
شما همراهان عزیز جهت مطالعه مقاله تکمیلی می توانید به وبلاگ شمستا مراجعه بفرمایید.