انتخاب شمستا به عنوان فناور برترانتخاب شمستا به عنوان فناور برتر
انتخاب شمستا به عنوانشرکت فناور برتر
انتخاب شمستا به عنوان فناور برتر

آقای دکتر مسلمان یزدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان(سامانه صنعتی شمستا) در هفته پژوهش موفق به کسب رتبه دوم بین شرکت‌های فناور برتر استان یزد در سال ۱۴۰۲ شده است، دکتر مسلمان یزدی در مصاحبه با خبرگزاری درباره این موفقیت عنوان نمودند: هدف از طراحی این پلتفرم شناسایی نیازهای صنعتی و کمک به رفع آن ها (بومی سازی) در صنعت بوده است. این سامانه (سامانه جامع صنعتی شمستا) می‌تواند نقش مؤثری در استفاده از تجربیات و دانش صنعتگران کشور در رفع تحریم‌های صنعتی و رشد و شکوفایی صنایع کشور داشته باشد و شامل چهار نمایشگاه مجازی (آنلاین) و بیش از ۱۲ بخش مرتبط با صنعت بوده و به متخصصان، صنعتگران و مراکز صنعتی خدمات می‌دهد.
لینک منبع خبر