دانشجویان

دکترا سازه، جهت امتحان جامع کتاب الگوریتمهای تکاملی نوشته دکتر نظام آبادی و نیز فصل 7 کتاب هوش مصنوعی (را به زبان انگلیسی ) مطالعه کنند.

لازم به ذکر است از ترجمه دوستانتان در این فصل به علت اشتباهات زیاد استفاده نشود. حتما به مطالب این بخش به زبان انگلیسی جهت امتحان آشنایی داشته باشید. تسلط به کدنویسی این بخش برای امتحان ضروری است.

لازم به ذکر است بعضی از پروژ ه های دوستان در درس بهینه سازی با اصلاحاتی ، پتانسیل چاپ در مجلات معتبر را دارد که می تواند برای طی مراحل بعدی هم بسیار تاثیرگذار باشد. دوستانی که مایل هستند می توانند  جهت تعیین وقت  ملاقات در هنگام امتحان، با پیامک زمان را هماهنگ کنند