اقدامات و دستاورهای سامانه صنعتی شمستا در سال 1400
– رونمایی از طرح جدید سامانه در دو بخش
– راه اندازی نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل به منظور معرفی قطعات، دستگاه ها و ماشین آلات بومی سازی شده در کشور
– افتتاح شعبه جدید شمستا در تهران
– دریافت مجوز تأییدیه فنی نرم افزار از وزارت اطلاعات و ارتباط ایران
– دریافت سند ثبت نرم افزار از وزارت ارشاد اسلامی ایران
– دریافت مجوز شرکت فناور از پارک علم و فناوری یزد
– خدمات جدید شامل: تهیه و بروزرسانی وندور لیست، ثبت رپورتاژ آگهی صنعتی و عارضه یابی در صنعت توسط متخصصان صنعتی سامانه
– افزایش چشمگیر رتبه سایت در سرچ های صنعتی
– و ….