افتتاح نمایندگی شمستا در افغانستان
افتتاح شعبه شمستا در افغانستان

آقای دکتر مسلمان یزدی بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا، در جلسه برنامه ریزی و توسعه شمستا در بخش خارجی خبر از افتتاح نمایندگی سامانه صنعتی شمستا در هرات افغانستان دادند. ایشان در این جلسه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت و دانش متخصصان داخلی، هدف از افتتاح این شعبه را ارسال دانش و خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها در جهت رفع نیازهای آن ها، خصوصا در زمینه قطعه سازی دانستند. مراسم افتتاح نمایندگی شمستا در هرات در تاریخ 1402/4/7 در ساعت 14 به وقت ایران به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
جهت دریافت خبر کامل این افتتاحیه لطفا کلیک کنید.