جواب: از گوگل کمک بگیریم.

با استفاده از کلیدواژه‌های زیر
research topics of ….

research priorities…

issues for research…

در ابتدای زمینه پژوهشی(کلیدواژه‌های تخصصی) خود و با کمک موتور جستجوگر گوگل به اولویت‌های پژوهشی مراکز علمی دسترسی پیدا کنید.

نکته: برخی سایت‌های علمی و دانشگاهی، موضوعات و اولویت‌های پژوهشی خود را بر روی سایت‌های خویش قرار می‌دهند که با بهره‌گیری از این ترفند در کمترین زمان به هدف خود خواهید رسید.