برچسب: مراکز صنعتی

تعاریف بازاریابی و انواع آن

بازاریابی یکی از اجزای اصلی مدیریت کسب و کار و بازرگانی محسوب می شود که منجر می شود شرکت ها با مشتریان ارتباط برقرار کرده و مشتری را از مزایای محصول یا خدمت مورد...

برشکاری وایرکات چیست؟

یکی از روشهای برشکاری فلزات که دقت بالایی هم دارد برشکاری وایرکات است. در این روش با استفاده از تخلیه الکتریکی فرآیند برشکاری قطعه اتفاق می افتد. البته باید در نظر داشت که این...