برچسب: بازاریابی B2B

تعاریف بازاریابی و انواع آن

بازاریابی یکی از اجزای اصلی مدیریت کسب و کار و بازرگانی محسوب می شود که منجر می شود شرکت ها با مشتریان ارتباط برقرار کرده و مشتری را از مزایای محصول یا خدمت مورد...