دسته: گالری تصاویر

گالری

بازدید دانشجویان معماری-بافق 1383-2004 آزمایشگاه سازه دانشگاه UM2009   سمیناری در دانشکده عمران دانشگاه UM با دکتر شهرویی عزیز در کنفرانس مالزی در محل برج دوقلو اخذ مدرک دکتری دانشگاه یوام2010 کنفرانس مالزی به...