دسته: کتابهای انگلیسی

کتابهای انگلیسی

کتابهای تالیف شده به زبان انگلیسی     Applied Technical English For Civil Engineering Braced System لینک کتاب در سایت آمازون  لینک   Genetic Algorithms In Designing And Optimizing Of Structures   لینک کتاب...

کتابهای فارسی

برای تهیه کتاب با پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 38219259-035 تماس حاصل فرمایید.   زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران- چاپ چهارم 1395   ایمنی در پروژه های عمرانی اصول و مبانی بارگذاری سازه ها (فایل اصلاحات) راهنمای زبان...