دسته: درباره

درباره دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، سوابق علمی، آموزشی، اجرایی

مقالات مجلات خارجی و داخلی

مقالات چاپ شده در مجلات  (تماما با نمایه ISI ) 1. مMosalman, A., M. Mosalman, and H.M. Mosalman Yazdi, Equations of unsteady flow in curved trapezoidal channels. International Journal of the Physical Sciences, 2011. 6(4):...

طرحهای پژوهشی

ردیف عنوان طرح مسئولیت در طرح سفارش دهنده نوع طرح (داخلی-خارجی) تاریخ خاتمه 1 بررسی نقایص اجرایی بر عملکرد مهاربند دروازه ای و راههای بهبود عملکرد این سیستم مجری دانشگاه آزاد واحد میبد داخلی...

جوایز و برتریها

 برتری ها، جوایز و نشانها پژوهشگر برتر  دانشگاه در سالهای 1385 ، 1389 و 1391و 1392و 1394 و 1396 انتخاب کتاب Braced Systems  به عنوان برترین تالیف کتاب منطقه در سال 1390 دانشجوی برتر...

سوابق آموزشی

سوابق آموزشی از سال 1382-1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، میبد از سال 1387-1390 ، دانشگاه مالایا، مالزی دروس: طراحی سازه های فولادی- تئوری سازه ها از سال 1390تاکنون، دانشگاه آزاد واحد علوم و...