دسته: اخبار

دیدار آقای دکترمسلمان یزدی با دکترمهران فاطمی استاندار یزد

نشست اختصاصی استاندار یزد با مدیرعامل سامانه جامع صنعتی شمستا در راستای جلسات و نشست های مختلف سامانه جامع صنعتی شمستا با ارگان های دولتی با هدف معرفی سامانه و خدمات جامع ارائه شده...

برشکاری وایرکات چیست؟

یکی از روشهای برشکاری فلزات که دقت بالایی هم دارد برشکاری وایرکات است. در این روش با استفاده از تخلیه الکتریکی فرآیند برشکاری قطعه اتفاق می افتد. البته باید در نظر داشت که این...