دسته: اخبار

شمستا و معرفی مهندسی برق

مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و بررسی کاربردهای مرتبط با الکتریسیته می‌پردازد. امروزه فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی...