دسته: مطالب درسی

پروژه دانشجویان دکترا

دانشجویان دکترا، درس بهینه سازی می باید ترجمه فایلهای یک و دو را که مطالب بسیار مفید و کاربردی در بحث شبکه های عصبی مصنوعی است مطابق صفحات مشخص شده انجام و در تاریخی...

موضوعات درس مدیریت پیمان

مطالب درس مدیریت پیمان با ارسال ایمیل به hmosalman@yahoo.com موضوع و اسامی نفرات را اعلام تا تاریخ ارائه به شما داده شود 1- طبقه بندی معاملات از لحاظ قیمت-انواع مناقصات از نظر روش دعوت...

مطالب درس ساخت 2

مطالب ساخت2 دانشجویان درس مدیریت ساخت می توانند اولین پروژه خود را از میان موارد زیر انتخاب نمایند: توجه: – اگر مایلید موضوعات دیگری مرتبط با این درس و اهداف آن ارائه دهید با...

مطالب درس ساخت 1

دانشجویان درس مدیریت ساخت می توانند اولین پروژه خود را از میان موارد زیر انتخاب نمایند:   توجه: – اگر مایلید موضوعات دیگری مرتبط با این درس و اهداف آن ارائه دهید با ایمیل...