دسته: آموزشی

آشنایی با سامانه صنعتی شمستا و 12 خدمت آن

سامانه صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران با محیطی تعاملی آسان این امکان را به تمامی کاربران عزیز می دهد تا به راحتی از امکانات فوق العاده آن استفاده نمایند. هدف از...