نویسنده: drmosalman

اقدامات و دستاورهای شمستا در سال 1400

– رونمایی از طرح جدید سامانه در دو بخش – راه اندازی نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل به منظور معرفی قطعات، دستگاه ها و ماشین آلات بومی سازی شده در کشور – افتتاح شعبه...